Badanie Inhalatorów

 • Dostarczanie jednolitej dawki
 • Aerodynamiczny rozmiar cząstki
 • Dodatki - rozbudowa
 • Specialne Zastosowania
 • Automatyzacja
 • Kwalifikacja
 • Projektowanie/Serwisowanie/Szkolenia

Podkategorie

 • Wprowadzenie do dostarczania jednolitej dawki (DDU)
 • Aparaty Dozowania Próbek (DUSA) dla MDIs
 • Aparaty Dozowania Próbek (DUSA) dla DPIs
 • Kolektor odpadów
 • Aparaty próbkowania dostarczanej dawki dla Nebulizerów
 • Aparaty próbkowania dostarczanej dawki dla Spacers i VHCs
 • Wstęp do Aerodynamicznego rozmiaru cząstki
 • Impaktory Kaskadowe Andersen (ACI)
 • Impaktory Następnej Generacji (NGI)
 • Wielopoziomowy Imperer cieczy (MSLI)
 • Impaktor kaskadowy Marple-Miller (MMI)
 • Pompy
 • Przewody rurowe i szybkozłączki
 • Adaptery ustnikowe
 • Pomiar przepływu
 • Oprogramowanie Copley do analizy danych z testów inhalatorów (CITDAS)
 • Symulatory oddechu
 • Wstęp do dodatków
 • Krytyczna (Dźwiękowa) Kontrola przepływu
 • Badanie siły i temperatury rozpylacza (Zimny Freon®)
 • Propionian flutikazonu/Salmeterol (Dewelopment leków generycznych)
 • Badanie Rozpuszczalności - pobieranie dawki
 • Wstęp do automatyzacji
 • Efektywność pracy - Jednolitość dostarczonej dawki
 • Efektywność pracy - Aerodynamiczna dystrybucja rozmiaru czątek
 • Półautomatyzacja
 • Dopasowanie Systemu - Minimalizacja Efektu Elektrostatycznego
 • Dopasowanie Systemu - Wydajność Impaktora
 • Dopasowanie Systemu - Test Szczelności Impaktora
 • Zestaw Narzędzi Kwalifikacyjnych
 • Dokumentacja IQ/OQ
 • Przywracanie Wydajności Impaktora - etapowe przekłuwanie
 • Pomiar Skoku Impaktora
 • Wstęp do kwalifikacji