• Mapowanie rozkładu temperatur w magazynie

    Mapowanie Rozkładu Temperatur w magazynie

    Mapowanie rozkładu temperatur i wilgotności w magazynie.

    W ramach usługi wykonujemy zarówno mapowania letnie jak i zimowe. Rejestratory są rozkładane na okres przynajmniej 7 dni.

    Usługę wykonujemy zarówno w magazynach produktów końcowych jak i w magazynach przechowywania próbek badanych w labolatoriach.