Oprogramowanie

PH21 Archiwizowanie danych i analizy

System zapewnienia jakości farmaceutycznej PH21 pozwala kontrolować i oceniać testery tabletek, testery rozpadu (dezintegracji) i urządzeń ważących. Po jego zapisaniu w centralnej bazie danych produktów można używać danych specyficznych dla danego produktu dla wszystkich testów na podłączonych urządzeniach.
System obsługuje do 32 zewnętrznych urządzeń do testowania farmaceutycznego. Takimi urządzeniami są dobrze znane systemy testowania tabletek UTS firmy Kraemer Elektronik, testery twardości tabletek i testery rozkładu oraz maszyny ważące do kontroli procesu.