Badanie uwalniania substancji czynnej

  • Wstęp do badania czasu uwalniania
  • Aparaty do badania czasu uwalniania
  • Specialne Aplikacje Aparatów
  • Automatyzacja
Wstęp do badania uwalniania

Jednym z głównych problemów w przemyśle farmaceutycznym jest, aby zoptymalizować ilość leku dostępnego do korpusu tj jego "biodostępność". Słabości w biodostępności może oznaczać co najwyżej, że leczenie jest nieskuteczne, aw najgorszym potencjalnie niebezpiecznych (toksycznych przedawkowania).

Uwalnianie leku w organizmie ludzkim może być mierzona in vivo przez pomiar stężenia w osoczu lub moczu u danego osobnika. Jednakże, istnieją pewne oczywiste niemożliwy związane na zastosowaniu takich technik, w sposób rutynowy.

Problemy te doprowadziły do ​​wprowadzenia officialin testach in vitro, które są obecnie ściśle określonej w odpowiednich farmakopeach. Czy jej numery zostały skorelowane in vivo, standardowy test rozwiązanie jest proste i niedrogie wskaźnikiem produktów fizycznych konsystencji.

Podkategorie

Welcome to the Dissolution Testers section of our web site.

Welcome to the Dissolution Testing section of our web site. Please select one of the categories below for further information: