Aparat do badania czasu uwalniania DIS-EMC

 Jeśli wymagają ostatecznego w próbniku rozpuszczania wtedy DIS-EMC jest tester rozwiązanie dla Ciebie.

Jest rzeczą oczywistą, że standardowe DIS 6000 i 8000 jednostek już zgodne z nowym rozszerzonym mechaniczna kalibracji (EMC) specyfikacji określonych przez FDA.

Jeżeli tester rozpuszczania DIS-EMC różni się od standardowych urządzeń jest zastosowanie najnowszych state-of-the-art technologii wytwarzania naczyniu do rozpuszczania, co w połączeniu z podłożem precyzyjnym elementem mieszając przynosi nowy poziom standardów w względem wymiarów i tolerancji.

Tradycyjnie, naczynia rozpuszczania zostały dokonane indywidualnie za pomocą ręcznego szkła dmuchanie techniki z wytłaczanej rury szklanej. Rozwiązaniem było odkurzyć tworzą naczynie, w przeciwieństwie do jej wyciskać. Metoda ta gwarantuje tolerancję średnicy wewnętrznej i skazy bezpłatny kulistą promień +/- 0,13 mm, wraz z prostopadłości kołnierza 0,50 mm całkowitego wykazywanego bicia.

Ten wynik lepszy tolerancji wymiarowych podanych w FDA "y rozszerzonego kalibracji mechaniczny przez współczynnik 2.

W celu uzyskania kompleksowych informacji o produkcie, specyfikacji oraz numery katalogowe, prosimy o kopię naszej broszurze "jakość Rozwiązania dla Testowanie leków".

 

ENG

If you require the ultimate in a Dissolution Tester then the DIS-EMC is the dissolution tester for you.

It goes without saying that the standard DIS 6000 and 8000 units already comply with the new Enhanced Mechanical Calibration (EMC) specifications as laid down by the FDA.

Where the Dissolution Tester DIS-EMC differs from the standard units is the application of the latest state-of-the-art technologies to the manufacture of the Dissolution Vessel which in combination with the precision ground stirring element brings you a new level of standard in terms of dimensions and tolerances.

Traditionally, dissolution vessels have been made individually using manual glass blowing techniques from extruded glass tubing. The solution was to vacuum form the vessel as opposed to extrude it. This method guarantees an inside diameter tolerance and blemish free spherical radius of +/- 0.13 mm together with a flange perpendicularity of 0.50 mm Total Indicated Runout.

This betters the dimensional tolerances specified in the FDA”s Enhanced Mechanical Calibration by a factor of 2.

For comprehensive product details, specifications and part numbers, please request a copy of our brochure “Quality Solutions for the Testing of Pharmaceuticals”.