Aparat do badania uwalniania

 W większości przypadków, skuteczność tabletek lub kapsułek podawano doustnie polega na lek rozpuszcza się w płynach przewodu pokarmowego przed wchłaniania poprzez ściany przewodu do krążenia ogólnoustrojowego.

Z tego powodu, szybkość, z którą tabletka lub kapsułka rozpuszcza ma zasadnicze znaczenie dla jego skuteczność terapeutyczną i jest głównym czynnikiem, zarówno w procesie formułowania i końcowej kontroli jakości.

Najczęściej urządzenie do pomiaru szybkości rozpuszczania stałych postaci dawek są kosz i mieszadło. Korzystają z tej samej podstawowej konfiguracji są proste, niezawodne i mogą być stosowane do testowania wiele różnych produktów.

Podstawowe urządzenie składa się z cylindrycznego zbiornika pokryte o kopulastym dnie oraz w stanie utrzymać ok. 1000 ml sztucznego soku żołądkowego. Naczynie jest częściowo zanurzone w łaźni wodnej zdolnego utrzymując temperaturę zawartości zbiornika w temperaturze 37 ° C w przypadku metody wyboru, tabletka lub kapsułka jest ograniczony w cylindrycznej siatkowego koszyka. W przypadku metody łopatkowej, próbka jest po prostu pozostawia się do opadają na dno naczynia.

W czasie testu jest silnik do obracania wałków napędowych z prędkością określoną w farmakopeach. Próbki ośrodka rozpuszczającego w określonych odstępach czasu, w celu określenia procentu rozpuszczonego leku obecnego - jest zwykle określana przez UV / VIS lub HPLC.

W celu uzyskania kompleksowych informacji o produkcie, specyfikacji oraz numery katalogowe, prosimy o kopię naszej broszurze "jakość Rozwiązania dla Testowanie leków".

 

ENG

In the majority of cases, the effectiveness of tablets or capsules administered orally relies on the drug dissolving in the fluids of the gastrointestinal tract prior to absorption through the walls of the tract into the systemic circulation.

For this reason, the rate at which a tablet or capsule dissolves is critical to its therapeutic efficiency and is a key factor in both the formulation process and final quality control.

The most common apparatus used to measure the dissolution rate of solid dose forms are the basket and the paddle. Both use the same basic configuration, are simple, robust and can be used to test a variety of different products.

The basic apparatus consists of a covered cylindrical vessel having a hemispherical bottom and capable of holding approx. 1000 mL of simulated gastric juice. The vessel is partially immersed in a water bath capable of maintaining the temperature of the vessel contents at 37 degrees C. In the case of the basket method, the tablet or capsule is constrained in a cylindrical mesh basket. In the case of the paddle method, the sample is simply allowed to sink to the bottom of the vessel.

During the test, a motor is used to rotate the drive shafts at the speed specified in the pharmacopoeias. A sample of the dissolution medium is taken at predefined time intervals to determine the percentage of dissolved drug present – this is normally determined by UV/Vis or HPLC.

For comprehensive product details, specifications and part numbers, please request a copy of our brochure “Quality Solutions for the Testing of Pharmaceuticals”.