Automatyzacja

Automatyczny aparat do próbkowania

W "Dissofract" to "Off-Line" Rozwiązanie próbkowania system specjalnie zaprojektowany do automatycznego usuwania próbek ze statków albo 6 lub 8 rozpuszczania w określonych odstępach czasu i wpłacić je w probówkach lub fiolkach HPLC do późniejszej analizy.

System wykorzystuje serię 6 lub 8 dedykowanych dwukierunkowych małych pomp membranowych głośności (po jednym na linii / statku) w celu ułatwienia funkcji flush-sample-czystki.

Automatyczny aparat do badania czasu uwalniania

Kryteria akceptacji podane w rozdziałach USP o rozwiązaniu i uwalniania leku oznacza, że ​​co najmniej 6 i ewentualnie do 24 Poszczególne testy mogą być wymagane na partię preparatu w celu spełnienia wymagań farmakopealnych. Ponadto, coraz częstsze stosowanie preparatów rozszerzonych i opóźnionym uwalnianiu oznacza, że ​​takie testy mogą rozciągać się na 12, 24 godziny lub dłuższe okresy.

Te postulaty wraz ze wzrostem testów wielopunktowym spowodowany potrzebą in vitro - in vivo korelacja oznacza, że ​​test rozpuszczania lub uwalniania leku stała się obecnie jedną z najczęstszych analiz stosowanych w przemyśle farmaceutycznym.