Systemy dostarczania mediów

  • MDS-600PL System Dostarczania Mediów
  • MDS-600T System dostarczania mediów - Głowica Stołowa

cechy

    Jednostka ruchoma doprowadza media odgazowane do wstępnego ogrzewania do testerów rozpuszczania
    Wypełnia 6 naczyń do tej samej objętości
    Media odgazowane przez ciepło, obieg o dużej prędkości, filtracja i próżnia
    Dokładność pomiaru temperatury do +/- .2 C. Sterowanie timerem w celu automatycznego uruchomienia systemu
    Jednocześnie zapewnia w ciągu 2 minut 6 naczyń do 1000 ml
    Odłączalny miernik tlenu w celu sprawdzenia stopnia rozpuszczania tlenu w celu spełnienia wymagań USP
    Raport drukarki dla daty, godziny, typu nośnika. Objętość mediów, temperatura, szybkość rozpuszczania tlenu, pH

cechy

  • Jednostka na stół wypełnia medium w 6 naczyniach rozpuszczających
  • Sześć statków napełniło się równocześnie tą samą objętością
  • Objętość dostarczana do lepszej niż ± 1%
  • Degradowane przez filtrację, cyrkulację, próżnię i ciepło