Automatyczne czyszczenie szkła labolatoryjnego

  • AVC-100HT

Cechy konstrukcyjne:

     Większość czyszczenia odbywa się za pomocą wysokociśnieniowego strumienia gorącej wody, który usuwa osadzone cząstki ze ściany naczynia i popycha je do dna naczynia
     Duży kolorowy kontroler ekranu dotykowego
     Prowadnica powietrzna na próżni usuwa całą ciecz ze ścianki naczynia
     Czyszczenie naczyń bez wyjmowania ich z kąpieli
     Działał na większości testerów rozpuszczania