UDT-804-4L Manualny Aparat do badania czasu uwalniania USP I&II

cechy

    Duży, czytelny wyświetlacz LCD dla prędkości, temperatury i czasu
    Samocentrująca konstrukcja naczyń oraz automatyczna kalibracja i kontrola temperatury
    Elektroniczne ustawianie wysokości próbkowania w łopatce lub koszu w różnych ilościach mediów
    Konfiguracja 6-wrzeciona
    Kontrola haseł

UDT-804-4L uniwersalny test rozpuszczania jest najnowszym urządzeniem do 4-litrowego testu rozpuszczania. Ten 6-naczyniowy tester rozpuszczania został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i stałej pracy w sposób ciągły.

Zbudowany w kolektorze grzewczym oszczędza miejsce na ławce i wyposażony jest w specjalną funkcję zabezpieczającą. Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa wyłącza system, gdy temperatura przekracza zadany limit bezpieczeństwa i automatycznie zresetuje system, gdy temperatura spadnie poniżej wartości granicznej.

Wały do ​​łopatki i koszyków są wymienne, co ułatwia zmianę metod testowych. Regulacja wysokości łopatki i koszykówki jest ustawiana elektronicznie. Kule kalibracyjne USP są dostarczane do sprawdzania wysokości. Płyta naczynia wykonana jest z nowego, odpornego na kwasy materiału. Konstrukcja bez wibracji w połączeniu z automatyczną kalibracją prędkości / temperatury zapewnia, że ​​wszystkie tabletki rozpuszczają się z tą samą prędkością i temperaturą.

Dostępnych jest kilka opcji z urządzeniem UDT-804-4L, w tym zautomatyzowany kolektor próbek, aby połączyć urządzenie z innymi urządzeniami, takimi jak automatyczne systemy pobierania próbek lub kolektor strzykawki, ułatwiające samodzielne pobieranie próbek. Inne opcje to taca na tablety i zewnętrzna drukarka.

 

ENG

Features

  • Large easy to read LCD display for Speed, Temperature and Time
  • Self-centering vessel design and self-calibrating speed and temperature control system
  • Electronic sampling height adjustment for paddle or basket at different media volumes
  • 6-Spindle configuration
  • Password protection control

The UDT-804-4L Universal Dissolution Tester is the newest apparatus for 4 liter dissolution testing. This 6-vessel dissolution tester is designed for easy operation and built to operate continuously.

The built in heating circulator saves bench space, and comes with a special safety feature. The automatic safety shut-off switch shuts off the system when the temperature is over the preset safety limit and auto resets the system after the temperature goes below the limit.

The shafts for the paddle and basket are interchangeable, which makes it easier to change the test methods. The height adjustment for the paddle and basket are set electronically. USP calibration balls are provided for height validation. The vessel plate is made of a new acid resistant material. The no-vibration design combined with speed/temperature self-calibration ensures all tablets dissolve at the same speed and temperature.

Several options are available with the UDT-804-4L including an automated sampling manifold to link the unit with other instruments such as automated sampling systems or a syringe manifold for easy manual sampling. Other options are a tablet-dropping tray and an external printer.