Produkty

cechy

  • Jednostka na stół wypełnia medium w 6 naczyniach rozpuszczających
  • Sześć statków napełniło się równocześnie tą samą objętością
  • Objętość dostarczana do lepszej niż ± 1%
  • Degradowane przez filtrację, cyrkulację, próżnię i ciepło

Cechy konstrukcyjne:

     Większość czyszczenia odbywa się za pomocą wysokociśnieniowego strumienia gorącej wody, który usuwa osadzone cząstki ze ściany naczynia i popycha je do dna naczynia
     Duży kolorowy kontroler ekranu dotykowego
     Prowadnica powietrzna na próżni usuwa całą ciecz ze ścianki naczynia
     Czyszczenie naczyń bez wyjmowania ich z kąpieli
     Działał na większości testerów rozpuszczania