Mapowanie Rozkładu Temperatur w magazynie

TERMIO - autonomiczny rejestrator temperatury , przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury w pomieszczeniach oraz transporcie.

 

Rejestrator temperatury i wilgotności TermioPlus
Rejestrator temperatury i wilgotnosci TermioPlus

 

Funkcje

  • rejestrator temperatury
  • pomiar temperatury w °C
  • rozdzielczość 0,1 °C
  • sygnalizacja rejestracji
  • wyświetlanie informacji o przekroczonych wartościach dopuszczalnych
  • start bezpośrednio z komputera z opóźnieniem czasowym lub START/STOP z przycisku
  • dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej
  • sygnalizacja niskiego stanu baterii

Logger programuje się za pomocą komputera poprzez adapter USB (osobno w sprzedaży), czytnik współpracuje z aplikacją LogSoft, którą instaluje się w systemie operacyjnym Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Bezpłatna wersja instalacyjna dostępna jest na stronie LogSoft.

Rejestrację uruchamia się bezpośrednio z komputera po uprzednim zaprogramowaniu częstotliwości zapisu,progów alarmowych,nazwy. Rejestrator może być także uruchamiany z opóźnieniem lub przy pomocy przycisku znajdującego się na panelu. Po przyłączeniu do komputera poprzez adapter podłączony do portu USB i uruchomieniu programu odczytuje się informacje zapisane w pamięci rejestratora.