Mapowanie Rozkładu Temperatur w magazynie

Mapowanie rozkładu temperatur i wilgotności w magazynie.

W ramach usługi wykonujemy zarówno mapowania letnie jak i zimowe. Rejestratory są rozkładane na okres przynajmniej 7 dni.

Usługę wykonujemy zarówno w magazynach produktów końcowych jak i w magazynach przechowywania próbek badanych w labolatoriach.

Mapowanie Rozkładu Temperatur w magazynie
Mapowanie Rozkładu Temperatur w magazynie

 Wykresy temperatur [°C] i wilgotności [%RH], są zestawione dla porównania z wynikami z rejestratora umieszczonego na zewnątrz magazynu, tak aby było widać korelację wpływu warunków zewnętrznych na warunki klimatyczne w magazynie.

W raporcie porównujemy wyniki z naszych badań do karty kontroli zapisów temperatury i wilgotności w magazynie. Porównanie ewidencji pomiaru temperatury i wilgotności jest istotne ze względu na możliwość kontroli i korekty urządzeń pracujących nad ciągłym kontrolowaniem warunków klimatycznych


 Na rysunku po prawej stronie przedstawiony jest wykres wyników wilgotności %RH ze wszystkich czujników w porównaniu to wilgotności względnej panującej na zewnątrz pomieszczenia magazynowego.

Mapowanie Rozkładu Wilgotności w magazynie
Mapowanie Rozkładu Wilgotności w magazynie

W raporcie dokumentujemy obłożenie magazynu przy pomocy zdjęć. Dla każdego pomieszczenia tworzymy rysunek techniczny pomieszczenia, na którym zaznaczamy rozmieszczenie rejestratorów na planie z zaznaczeniem wysokości na jakich znajdowały się poszczególne czujniki.

Schemat MAGAZYNU - Mapowanie Rozkladu Temperatury Wilgotnosci
Schemat MAGAZYNU - Mapowanie Rozkladu Temperatury Wilgotnosci
Mapowanie Rozkładu Temperatur i Wilgotności w magazynie farmaceutycznym
Mapowanie Rozkładu Temperatur i Wilgotności w magazynie farmaceutycznym

Dla magazynów towarów końcowych czujniki rozmieszczamy na wysokościach 1,5m; 3m oraz 4,5m.
W pomieszczeniach magazynowych wysokości są: 0,5m; 1,5m oraz 2,5m.

Przed badaniem ustalamy z klientem dokładne wymagania odnośnie danego magazynu, pomieszczenia, komory czy też pojazdu. Szczególne wymagania są ujmowane w procedurach SOP, według których jest następnie przeprowadzone badanie, z którego jest wykonywany raport końcowy.

Rejestratory posiadają aktualne certyfikaty potwierdzające poprawność wyników.