Mapowanie rozkładu temperatury w pojazdach

Mapowanie rozkładu temperatury w pojazdach transportu farmaceutycznego.

Badanie pojazdów jest szczególnie ważne ze względu na mobilność. Pojazdy w odróżnieniu do stacjonarnych pomieszczeń chładniczych, czy też magazynów są w większym stopniu narażone na awarie systemu chłodniczego, co może skutkować nieodpowiednimi warunkami podczas transportowania produktów leczniczych.

Badania dokonujemy zarówno w warunkach statycznych, jak również podczas rzeczywistego transportu leków od producenta do hurtowni oraz z hurtowni do aptek.

Mapowanie rozkładu temperatur w pojazdach
Mapowanie rozkładu temperatur w pojazdach

Raport z badania jest wykonywany w ramach kwalifikacji zgodnie z dobrymi praktykami dystrybucji GDP.